Waardevol digitaliseren

Het essay ‘Waardevol digitaliseren’ kijkt, vanuit het perspectief van lokale bestuurders, op diverse manieren naar digitalisering. Het beschrijft de noodzaak op een maatschappelijk verantwoorde manier richting te geven aan technische innovatie en de rol die bestuurders daarbij spelen. Het gaat in in op de (on)mogelijkheden van digitale technologie bij het versterken van de lokale democratie en laat zien hoe gemeenten zich steeds vaker presenteren als een platform voor innovatie. Ook besteedt het aandacht aan de inzet van digitale technologie om gemeentelijke dienstverlening te verbeteren.

Bovenstaande infographics zijn opgenomen in dit essay van het Rathenau Instituut. De rechterfiguur is ook apart uitgebracht met de titel ‘Aanbevelingen in beeld’.

Opdrachtgever: Rathenau Instituut
Auteurs: Rinie van Est, Erik de Bakker, Jos van den Broek, Jasper Deuten, Paul Diederen, Ira van Keulen, Iris Korthagen en Harriot Voncke.
Verder lezen: Waardevol digitaliseren