Water en ruimte verbinden

Het Nationaal Waterplan 2016-2021 is een gezamenlijke uitgave van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken. Het is de opvolger van het Nationaal Waterplan 2009-2015. Het bevat de hoofdlijnen van het nationaal waterbeleid en de aspecten van het ruimtelijk beleid die daartoe behoren.

Het Rijk zet zich in om opgaven en maatregelen op het gebied van water en ruimte beter met elkaar te verbinden, in de inrichting en in de besluitvorming. De infographic ‘Water en ruimte verbinden’ verbeeldt de belangrijkste manieren om deze verbindingen te realiseren: inpassen, meekoppelen, integrale gebiedsontwikkeling en slimme combinaties van ruimtelijke inrichting en wateropgaven.

Opdrachtgevers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Verder lezen: Nationaal Waterplan 2016-2021