Waterbeschikbaarheid 2019

Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met langere periodes van droogte, meer laagwater in de rivieren, meer verzilting en meer wateroverlast door hevige buien. Door deze ontwikkelingen is er niet altijd genoeg zoetwater beschikbaar. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens de langdurige droogtes in 2018, 2019 en het voorjaar van 2020. Zoetwatertekorten vormen een bedreiging voor de Nederlandse natuur, industrie en landbouw. Het Deltaprogramma Zoetwater heeft als doel om zoetwatertekorten te voorkomen.

Om op de lange termijn weerbaar te zijn tegen droogte, werkt het Rijk samen met alle overheden en gebruikers van zoetwater aan het in kaart brengen van de waterbeschikbaarheid. Dit gebeurt zowel voor het hoofdwatersysteem als voor de regionale watersystemen. Dit proces biedt inzicht in de beschikbaarheid van zoetwater (van voldoende kwaliteit) in normale en droge tijden, voor nu en in de toekomst. Dat inzicht vormt meteen ook de basis om te verkennen welke maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid kunnen verbeteren en om afspraken te maken. Deze afspraken over maatregelen zijn opgenomen in het Deltaplan Fase 2.

In 2018 en 2019 maakte Rikkers Infographics een aantal kaarten die de beschikbaarheid van zoetwater in beeld bracht.

Waterbeschikbaarheid 2 (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Verder lezen:
Deltaprogramma Zoetwater
Waterbeschikbaarheid
Droogte