Waterschapsverkiezingen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bracht jaarlijks de voortgangsrapportage ‘Water in Beeld’ uit (tegenwoordig: De Staat van Ons Water). Het rapport over 2014 informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van het Nationaal Waterplan en het Bestuursakkoord Water.

Voor Water in Beeld 2014 ontwierp ik een aantal figuren. Hierboven staat een infographic die de uitslagen van de Waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 visualiseert.

Opdrachtgevers: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Verder lezen: Water in beeld 2014 (pdf)