Werking woningmarkt

In de afgelopen vijftig jaar gedroeg de Nederlandse woningmarkt voor koopwoningen zich in internationaal perspectief bijzonder. De huizenprijzen stegen 23 jaar lang aan een stuk en daarnaast waren er twee korte fasen met neergaande prijzen. Omringende landen ervoeren vaker neergang en herstel van de woningprijzen. Over de hele periode is de stijging van huizenprijzen in Nederland veel groter geweest dan van andere goederen en diensten in de economie. Om de woningmarkt beter te laten werken zijn structurele maatregelen, zoals het aanpakken van verstoringen, veelal effectiever dan ad hoc maatregelen. Dit staat in de 2020 verschenen publicatie ‘Beweging op de woningmarkt: prijzen en volumes’, waarin het Centraal Planbureau (CPB) de langetermijnontwikkelingen van koopwoningen beschrijft.

Een deel van de oorzaken van prijsbewegingen ligt buiten de invloedsfeer van de (Nederlandse) overheid. De trend naar meer eenpersoonshuishoudens, maar ook de relevante rentestand die sterk door internationale economische omstandigheden wordt gedreven, zijn bijvoorbeeld nauwelijks beïnvloedbaar. Het samenspel van elkaar opvolgende schokken, verwachtingsvorming en feedbackloops maakt prijs- en volumebewegingen op de woningmarkt bovendien complex en dus moeilijk stuurbaar. De infographic hierboven brengt deze interacties schematisch in beeld.

Opdrachtgever: Centraal Planbureau
Auteurs: Anja Deelen, Karen van der Wiel, Jennifer Olsen, Rosa van der Drift, Lu Zhang en Benedikt Vogt.
Verder lezen: Beweging op de woningmarkt: prijzen en volumes