Privacybeleid

Wie is Rikkers Infographics?
Rikkers Infographics is een bureau voor informatieanalyse en grafische communicatie.
Het website-adres is: https://www.rikkers.net.
Zie ook de contactgegevens.

Welke persoonlijke data verzamelen we en waarom?
We verzamelen in beginsel zo min mogelijk data van de bezoekers van de website. De enige data die we verzamelen zijn a) gegevens die u vrijwillig aan ons doorgeeft per e-mail, en b) technische gegevens over uw bezoek aan onze website, zoals IP-adres.

De server waarop onze site draait, houdt om technische redenen van iedere bezoeker enkele algemene gegevens bij, waaronder het IP-adres van uw browser.

De website maakt geen gebruik van (tracking) cookies van derden, of van andere externe diensten die u kunnen volgen of data van u vastleggen, zoals onzichtbare pixels of scripts.

Welke persoonlijke data delen we met derden?
We delen geen enkele data van de bezoekers van de website met derden. Het is in theorie mogelijk dat een overheidsdienst een website-eigenaar verplicht om bezoekersdata te overhandigen. In dat geval zullen we daaraan gehoor geven.

Hoe lang bewaren we uw data?
Algemene technische gegevens over uw website-bezoek en gegevens die u ons toestuurt via e-mail worden om praktische redenen altijd bewaard.

Als u in een e-mail aangeeft dat uw persoonlijke data niet mag worden vastgelegd, dan zullen we deze data direct verwijderen – zie ook de volgende paragraaf.

Data verwijderen
We verwijderen persoonlijke data op verzoek, maar om privacy-redenen uitsluitend als u kunt bewijzen dat u de eigenaar van die persoonlijke data bent.

Data die we bewaren in verband met administratieve, contractuele, wettelijke of beveiligingsdoeleinden, verwijderen we niet.